کمپرسور های اسکرو

کمپرسور اسکرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نحوه ی عملکرد کمپرسور های اسکرو :

کمپرسور,بهسان,اسکرو,نحوه ی عملکرد

 کمپرسور های اسکرو این گونه است که از یک جفت روتور حلزونی استفاده می کنند. زمانی که روتورها که می چرخند آن ها بین مش هستند که بطور متناوب قرار گرفته اند و در فضاهای بین لوب در پایان روتور بسته شده است. موقعی که فضای بین لوب در ورودی آخر کمپرسور باز می شود هوای تبریدی در آن مکش می شود. با ادامه چرخش روتورها هوای تبریدی درون فضای بین لوب در کمپرسور های اسکرو به تله می افتد و در ازای طول روتورها فشرده می شوند. حجم فضای بین لوب کاهش می یابد و هوای تبریدی فشرده می شود. موقعی که فضای بین لوب به پایان می رسد، هوای تبریدی فشرده شده در کمپرسورموجود است. (نرینگی و مادگی) درون اتاقک آب بندی شده است.

 

 


 مزایای کمپرسور اسکرو نسبت به سایر کمپرسور ها :

http://behsanair.com/userfiles/images/sc%202.png

http://behsanair.com/userfiles/images/sc.png

  • صرفه جوئی در هزینه نگهداری کمپرسور به میزان 40-35 %

  • صرفه جوئی در مصرف انرژی کمپرسور به میزان 30-20 %

  • واکنش سریع در مقابل تغییرات فشار و میزان مصرف هوا در کمپرسور

  • تنظیم فشار ثابت در هوای خروجی کمپرسور

  • تکنولوژی جدید برای تولید هوای فشرده در فشار ثابت و متناسب با میزان هوای مصرفی کمپرسور

  • قطع و وصل آرام با تکنولوژی Inverter

  • تعداد روشن و خاموش شدن بسیار کم کمپرسوربا استفاده از سیستم هوشمند

  • قادر به کار در حداکثر ظرفیت برای مدت نامحدود

  • نصب و راه اندازی سریع و آسان کمپرسور