برنامه نمایشگاه ها

لیست کامل تمامی نمایشگاه های استان تهران و شهرستان ها (کمپرسور بهسان) 96
ردیف عنوان نمایشگاه  تاریخ برگزاری 
1 نمایشگاه صنعت یزد  7الی1آذر ماه
2 نمایشگاه چاپ و بسته بندی 24 الی 27 آذر ماه
3 نمایشگاه صنعتی اصفهان 29 آذر الی 2 دی
4 نمایشگاه صنعت 12 الی 15 دی