اخبارشرکت

بازدید شرکت کاشی زرین خراسان از کارخانه بهسان


ادامه مطلب ...

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران


ادامه مطلب ...

حضور شرکت بهسان در سومین نمایشگاه بین المللی لیزر- فوتونیک ایران


ادامه مطلب ...

حضور بهسان در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته


ادامه مطلب ...
حضور بهسان در نوزرهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

حضور بهسان در نوزرهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران


ادامه مطلب ...
اطلاعیه شرکت بهسان در خصوص خدمات

اطلاعیه شرکت بهسان در خصوص خدمات


ادامه مطلب ...
اطلاعیه مهم شرکت بهسان

اطلاعیه مهم شرکت بهسان


ادامه مطلب ...
حضور گروه فنی بهسان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

حضور گروه فنی بهسان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران


ادامه مطلب ...
حضور کمپرسور بهسان در همایش بین المللی لیزرهای صنعتی 2017

حضور کمپرسور بهسان در همایش بین المللی لیزرهای صنعتی 2017


ادامه مطلب ...
حضور کمپرسور بهسان در همایش بین المللی سالیانه لیرزهای صنعتی ایران

حضور کمپرسور بهسان در همایش بین المللی سالیانه لیرزهای صنعتی ایران


ادامه مطلب ...
پذیرش سفارش ساخت هرنوع کمپرسور

پذیرش سفارش ساخت هرنوع کمپرسور


ادامه مطلب ...
پشتیبانی

پشتیبانی


ادامه مطلب ...
حضور مدیریت شرکت بهسان در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز در تهران

حضور مدیریت شرکت بهسان در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز در تهران


ادامه مطلب ...
اطلاعیه واحد خدمات پس از فروش مجموعه بهسان

اطلاعیه واحد خدمات پس از فروش مجموعه بهسان


ادامه مطلب ...
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و فرآورده های لبنی و صنایع وابسته

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و فرآورده های لبنی و صنایع وابسته


ادامه مطلب ...
قطع همکاری با تعدادی از پرسنل

قطع همکاری با تعدادی از پرسنل

قطع همکاری با تعدادی از پرسنل


ادامه مطلب ...
کارت عضویت مشتریان

کارت عضویت مشتریان


ادامه مطلب ...
برگزاری وآموزش دوره های تخصصی توسط تیم مجرب  مهندسی بهسان

برگزاری وآموزش دوره های تخصصی توسط تیم مجرب مهندسی بهسان


ادامه مطلب ...
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی-موادغذایی-ماشین آلات و صنایع وابسته

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی-موادغذایی-ماشین آلات و صنایع وابسته


ادامه مطلب ...
حضور بهسان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

حضور بهسان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست


ادامه مطلب ...