کارت عضویت مشتریان

کارت عضویت مشتریان

به اطلاع مشتریان شرکت بهسان می رساند

در جهت حمایت و سرویس دهی ویژه شرکت طرحی با عنوان باشگاه مشتریان تاسیس کرده است.دراین راستا کارت هایی تحت عنوان "کارت عضویت" در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

اطلاعات بیشتر