پشتیبانی

پشتیبانی

به منظور رفاه بیشتر مشتریان واحد تعمیرات و خدمات پس از فروش کمپرسور بهسان در صورت بروز هرگونه اشکال در محصولات فروخته شده در هر منطقه از کشور در اسرع وقت نسبت به تعمیر دستگاه های معیوب اقدام خواهد نمود.