مقایسه مدل های مختلف کمپرسورهای پیستونی | کمپرسور بهسان

مدل مزایا معایب
 1. حمل و نقل آسان است .
 2. در مدلهای مجهز به چرخ ، میتواند بصورت سیار استفاده شود. 
 3. از پایداری بیشتری در حمل و نقل برخوردار است . 
 4. ارتفاع کمی دارد .
 5. نصب آسان . 
 6. نیاز به فنداسیون ندارد.
 1. فضای زیادی را اشغال میکند . 
 2. آب داخل مخزن بطور کامل تخلیه نمی شود . 
 3. فرسودگی مخزن از محل جوش بیشتر است . 
 4. رطوبت هوای خروجی ،بجهت سطح تبخیر و ارتفاع زیاد است. 

 

 1. فضای بسیار کمی را اشغال میکند . 
 2. آب داخل مخزن بطور کامل تخلیه می شود . 
 3. فرسودگی مخزن از محل جوش بسیار کم  است . 
 4. رطوبت هوای خروجی ،بجهت سطح تبخیر و ارتفاع هوای خروجی وسیستم ستون هوائی (ماند) بسیار کم است.
 5.  مخزن از ضخامت ورق بالا تری ساخته میشود. 
 6. نصب آسان . 
 7. نیاز به فنداسیون ندارد.
 1. حمل و نقل نسبت به سری tk مشکلتر است . 
 2. بصورت سیار قابل استفاده نیست. 
 3. از پایداری کمتری در حمل و نقل برخوردار است . 
 4. در جایی که محدودیت ارتفاع تا 180 سانت را دارند قابل استفاده نیست. 

 

 

 1. فضای اشغال شده انعطاف پذیر است (میتوان کمپرسور و مخزن را تا 3 متر از یکدیگر فاصله داد ) . 
 2. آب داخل مخزن بطور کامل تخلیه می شود . 
 3. فرسودگی مخزن از محل جوش بسیار کم  است . 
 4. رطوبت هوای خروجی ،بجهت سطح تبخیر و ارتفاع هوای خروجی و سیستم ستون هوائی (ماند) بسیار کم است.
 5.  به علت جدا بودن مخزن از کمپرسور ، در صورت نیاز به تعمیر لازم نیست کل دستگاه برای تعمیر ارسال شود . 
 6. قابلیت نصب چند کمپرسور بصورت استند بای و یا سری به یک مخزن وجود دارد . 
 1. حمل و نقل نسبت به سری tk مشکلتر است . 
 2. بصورت سیار قابل استفاده نیست. 
 3. نصب دستگاه نسبت به سری های دیگر مشکلتر است . 
 4. از پایداری کمتری در حمل و نقل برخوردار است . 
 5. در جایی که محدودیت ارتفاع تا 200 سانت را دارند قابل استفاده نیست. 
 6. نیاز به سطح مسطح و محکم میباشد . ( موزائیک یا بتون ) 

 1. حمل و نقل آسان است .
 2. میتواند بصورت سیار استفاده شود. 
 3. از پایداری بیشتری در حمل و نقل برخوردار است . 
 4. ارتفاع کمی دارد .
 5. نصب آسان . 
 6. در جایی که به برق سه فاز دسترسی ندارند و هوایی بیش از 500 لیتر لازم باشد این نوع کمپرسور بسیار مناسب است 

 

 1. فضای زیادی را اشغال میکند . 
 2. آب داخل مخزن بطور کامل تخلیه نمی شود . 
 3. فرسودگی مخزن از محل جوش بیشتر است . 
 4. رطوبت هوای خروجی ،بجهت سطح تبخیر و ارتفاع زیاد است. 


 

 

 

مقایسه,مدل,کمپرسور,پیستونی,اسکرو,بهسان,تی,کا,دی,جی,وی,series,tv,td,tk,tg,معایب,مزایا