حضور گروه فنی بهسان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

حضور گروه فنی بهسان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

گروه فنی بهسان امسال هم مانند سال های قبل با حضور در نمایشگاه بین المللی صنعت جنشواره 4 روز خود را برگزار می کند

تاریخ برگزاری:

14 الی 17 مهر 96

آدرس ما :

سالن 35 غرفه 32

ساعت برگزاری:

10 الی 18