حضور بهسان در نوزرهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

حضور بهسان در نوزرهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

 
کمپرسور بهسان مقدم شما بازدید کنندگان محترم را در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران گرامی میدارد .
 
محل نمایشگاه : تهران  - محل دائمی نمایشگاه بین المللی 
زمان : ۱۸ الی ۲۱ مهر ماه 
ساعت بازدید : ۹ صبح الی ۱۷
سالن  ۴۱  - غرفه ۱۸ -کمپرسور بهسان 
 
در این نمایشگاه با دستاورد ها و محصولات جدید  کمپرسور بهسان آشنا خواهید شد .