برنامه ی کاری شرکت در آخرین روزهای سال 98

ضمن عرض تبریک پیشاپیش سال نوی هجری شمسی به اطلاع می رساند آخرین روز کاری شرکت در سال 98 چهارشنبه مورخ 98/12/24 است

و همچنین اولین روز کاری شرکت در سال 99 شنبه مورخ 99/1/16 می باشد .

با آرزوی سالی پر از موفقیت برای تک تک شما عزیزان