مخزن هوای فشرده (Air Receiver) | کمپرسور بهسان

makhzan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مخزن هوا ی فشرده کمپرسور

 

 مخزن هوای فشرده، هوای مورد نیاز سیستم را برای زمانهای اوج مصرف (Peak Demand) ذخیره نموده و باعث کمترین تغییرات در فشار سیستم می گردد.


عملکرد های مخزن هوا ی فشرده کمپرسور

 
  • میرا کردن (Damping) نوسانات (Pulsations) ایجاد شده ناشی از کمپرسورهای پیستونی.

  • تامین هوای فشرده در زمانهای اوج مصرف بدون اینکه نیاز به استفاده از کمپرسور بزرگتری باشد.

  • کاهش تعداد سیکلهای بارگذاری (Load/Unload) و روشن خاموش (Start/ Stop) که باعث کارکرد بهینه کمپرسورهای اسکرو و کاهش تعداد دفعات روشن و خاموش شدن موتور می‌گردد. اغلب کمپرسورها دارای یک سیستم حفاظتی هستند که بسته به توان آنها اجازه نمی‌دهد کمپرسور بیش از تعداد معینی در ساعت روشن و خاموش گردد.

  • جدا نمودن مقداری از رطوبت و روغن موجود در هوای فشرده تولید شده.


محاسبه ی ظرفیت مخزن هوای فشرده کمپرسور

 

ظرفیت مورد نیاز مخزن هوای فشرده بر اساس انجام مطلوب وظایف فوق محاسبه می شود و بر اساس یک قانون کلی می‌بایست حداقل برابر با یک گالن به ازای هر CFM خروجی کمپرسور باشد. به عنوان مثال اگر ظرفیت کمپرسور ۱۰۰۰ CFM است، مخزن هوا می‌بایست حداقل حدود۱۰۰۰ گالن ظرفیت داشته باشد.

هرچند به منظور انجام برخی از وظایف ذکر شده بالا، ممکن است ظرفیت مورد نیاز مخزن تا چند برابر این مقدار نیز افزایش یابد.

باید در نظر داشت بجهت انجام مطلوب وظیفه ردیف اول ، نوسان مصرف نقش مهمی در حجم مخزن دارد .برای این منظور میبایست ابتدا نوسانات مصرف هوای فشرده را در واحد زمان را بصورت دیاگرام رسم نمود ، آنگاه با توجه به مینیموم و ماکزیموم مصرف در واحد زمان، جهت خطی کردن مصرف (حذف نوسانات ) حجم مخزن را محاسبه نمود بدیهی است هر چه دامنه تغییرات مصرف در واحد زمان بیشتر باشد حجم مخزن نیز میبایست افزایش یابد . همچنین در بعضی صنایع مقدار مصرف بصورت خطی بوده و دائما مقداری ثابت هوا مصرف میگردد که در این صورت بجهت برآورده شدن وظایف دیگر ، از مخازن با حجم کم استفاده میگردد .

 

 

کمپرسور,پیستونی,اسکرو,بهسان,مخزن,هوا,فشرده,محاسبه,ظرفیت,عملکرد,Air,Receiver