منظور از PPM چیست ؟

این عبارت مخفف Parts Per Million می باشد که به معنی میزان ذرات روغن و آلایندها در هوا می باشد.