اصطلاح فشار a- bar به چه معناست ؟

حرف (a ) مخفف عبارت absolute pressure (فشار مطلق ) است و نشان دهنده فشار بالای خلاء می باشد (فشار صفر)