چرا نباید در مواقع غیر ضروری، کمپرسور را با کلید امر جنسی ، سوئیچ و یا قطع کردن ناگهانی برق خاموش کرد ؟

alt کمپرسورهای اسکرو بهسان مجهز به سیستم فرمان الکترونیکی میباشند که با خاموش کردن از طریق پانل دستگاه ، سیستم فرمان بطور هوشمند فشار سیستم را بررسی و با تخلیه فشار داخلی کمپرسور پس از 5 الی 20 ثانیه ( بسته به فشار داخلی ) دستگاه را خاموش میکند . این امر موجب کم شدن استهلاک و عدم آسیب رسیدن به کاسه نمد و پکینگهای دستگاه میگردد . همچنین از فشار های ناشی از چرخش معکوس ایراند در زمان خاموش شدن جلوگیری میکند . در صورت خاموش کردن دستگاه بصورت مکرر از طریق کلید امر جنسی و سوئیچ آسیبهای جدی به دستگاه وارد خواهد شد .