ترتیب قرارگرفتن اجزاء و تجهیزات در کمپرسور اسکرو و پیستونی چگونه است ؟

ترتیب قرارگرفتن اجزاء و تجهیزات جهت کمپرسور اسکرو

 

 

BoosterCompressorAirLineDiagram

از سمت چپ به راست :

 

 

 1.  کمپرسور هو1ی اسکرو 
 2. واتر سپراتور
 3. مخزن هوای فشرده
 4. فیلتر میکرونی 1 میکرون
 5. درایر
 6. فیلتر میکرونی 0.01 میکرون
 7. فیلتر میکرونی 0.003 میکرون ( در تصویر موجود نیست بصورت انتخابی قابل نصب است ) 
 8. خط چین قرمز برای سیستم بوستر  
 9. بوستر پمپ 
 10. مخزن هوای فشرده فشار قوی 
 11.  
 12. فیلتر میکرونی 1 میکرون
 13. فیلتر میکرونی 0.01 میکرون

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ترتیب قرارگرفتن اجزاء و تجهیزات جهت کمپرسور پیستونی

 

HiPressureCompressorAirLineDiagram

 

 1.  کمپرسور هوی پیستونی ( فشار پائین یا فشار بالا ) 
 2. مخزن هوای فشرده
 3. واتر سپراتور
 4. فیلتر میکرونی 1 میکرون
 5. درایر
 6. فیلتر میکرونی 0.01 میکرون
 7. فیلتر میکرونی 0.003 میکرون

 

alt

 

کمپرسور,اسکرو,پمپ باد,پمب باد,بهسان

کمپرسور,اسکرو,پمپ باد,پمب باد,بهسان