کمپرسور فشارقوی 40 بار

کمپرسور فشارقوی 40 بار

Behsan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   کمپرسورهای فشار قوی(40 بار) :

  • بصورت مستقل و حجم کم  جهت مصارف صنعتی بصورت چند مرحله ای، با دوام و کیفیت بالا از 700 الی 1500

         لیتر در دقیقه

 

 

 

 

 

 


 

Cod
Cod

Cil.-St.

cil/st

L-min
DISPLACEMENT
L/min
Bar-Psi
PRIMARY
Bar   /   Psi
Hp-kW
POWER
Hp / kW
min-1
R.P.M
min-1
DELIVERY-L-min
DELIVERY
L/min
Bar-Psi
OPERATING
Bar / Psi
TBP-0.7 /40 2/2 700 10   /   145 10/ 7.5 800 2000 40 / 580
TBP-0.1 /40 2/3 1000 10   /   145 15/ 11 600 2300 40 / 580
TBP-1.2 /40 2/3 1200 10   /   145 20/ 15 700 2300 40 / 580
TBP-1.5 /40 2/3 1500 10   /   145 25/ 18.5 790 2500 40 / 580