فیلترسپراتور کمپرسور اسکرو

فیلترسپراتور کمپرسور اسکرو

Behsan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فیلتر سپراتور کمپرسور اسکرو بهسان :

 • فیلتر سپراتور در عملکرد و تمیزی خروجی هوای کمپرسور نقش مهمی دارد.

 • همانطور که میدانید در کمپرسور اسکرو  هوا و روغن توسط ایراند مخلوط و با فشار به سمت مخزن جدا کننده هوا ، هدایت میگردد. 

 • یا در مخزن سپراتور  بعد از جداسازی اولیه روغن از هوا ، هوا از فیلتر سپراتور ( فیلتر جدا کننده روغن از هوا ) عبور می کند تا ذرات ریز روغن از هوا جدا شوند.

 • در این صورت هوای خروجی کمتر از  5PPM-ذرات وجود خواهد داشت که استاندارد هوای فشرده برای کمپرسورهای اویل اینجکت و مصارف  پنو ماتیک خواهد بود.

 • در صورتی که فیلتر سپراتور کمپرسور کیفیت مناسب را نداشته باشد، جداسازی روغن از هوا به درستی صورت نمی پذیرد. و روغن به همراه هوا وارد مخزن کمپرسور می شود.

 

 


علائم عملکرد نادرست فیلتر سپراتور کمپرسور :

 • در هوای خروجی از مخزن کمپرسور روغن وجود داشته باشد.

 • هنگام تخلیه آب زیر مخرن کمپرسور ، به جای آب ، ترکیب شیری  رنگ آب و روغن از مخزن کمپرسور خارج می شود.

 • نشان گر سطح روغن روی مخزن سپراتور پایین می آید و بعد از مدتی دمای کمپرسور بالا می رود و دستگاه خطای دما را نشان می دهد.

 • در صورت عدم  توجه به تعویض به موقع فیلتر سپراتور کمپرسور ،  احتمال خرابی ایرند کمپرسور اسکرو وجود دارد.


نکات مهم قبل از تعویض فیلتر سپراتور کمپرسور :

 • حتما از فیلترهای استاندارد و مناسب که به تایید سازنده رسیده استفاده کنید .

 • در زمان درخواست فیلتر کد دستگاه اعلام گردد .


مزایای فیلتر سپراتور کمپرسور اسکرو شرکت بهسان :

 • دبی  تعریف شده کاملا منطبق با کمپرسورها میباشد.

 • افت فشار در فیلتر سپراتور های بهسان در حالت  نو،  حدود ۰٫۲۵ bar  می باشد .

 • ((با افزایش طول عمر فیلتر سپراتور ، افت فشار در فیلتر افزایش می یاید و تا حدود ۱  bar  می رسد . 

         بنا براین تقریبا هر 3۰۰۰ ساعت کارکرد کمپرسور ،  می بایست فیلتر سپراتور تعویض گردد . ))

 • تعویض آسان و سریع فیلتر های اکسترنال

 • قیمت مناسب فیلترهای اکسترنال نسبت به فیلترهای اینترنال

 • عملکرد طولانی

 • تحمل فشار فیلتر سپراتورهای بهسان برای پوسته و هوزینگ حداکثر 16 bar فشار میباشد