گازهای صنعتی

گازهای صنعتی

Behsan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


گاز های صنعتی :

 
 • گازهای صنعتی به دسته ای از ترکیبات شیمیایی و گازی شکل گفته میشود که به صورت انبوه تولیدشده

 • و درصنایع مختلف از جمله نفت و گاز-پتروشیمی -نیروگاه هاو صنایع  شیمیایی و دارویی  و صنایع فولاد و هسته ای کاربرد دارد.

 • بخشی از این گازها مانند اکسیژن و نیتروژن  به وفود در هوای تنفسی وجود داشته و در نتیجه از طریق جداسازی از هوا تولید میشوند.

 • بخش دیگری از این گازها  از گاز طبیعی یا خروجی های گازی چاه های نفتی تهیه میشوند.و برخی دیگر با فرآوری در واحدهای ویژه تولید میگردند.


برخی گازهای صنعتی مهم:

 • آرگون
Ar
 • کریپتون
Kr
 • اکسیژن
O2
 • نئون
Ne
 • نیتروژن
N2
 • هلیوم
He
 • رادون
Rn
 • فلوئر
Fe
 • زنون
Xe
 • کلر
Cl 2
 • هیدروژن
H2