Air oil Cooler

Air oil Cooler

Behsan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مزایای رادیاتور های کمپرسور بهسان :

  • در کمپرسورهای بهسان از رادیاتورهای آلومینیومی فشرده استفاده میگردد.که از دو بخش خنک کننده هوا و روغن استفاده میگردد.

  • بهسان از رادیاتورهایی که 10درصد از سایز استاندارد بزرگتر است ( over size ) استفاده میکند .

  • این عمل موجب میگردد تا دستگاه در مناطق گرمسیر نیز کارایی خوبی داشته باشد و موجب افزایش عمر روغن،فیلتر روغن و شیلنگ هاگردد و از خاموش شدن دستگاه به جهت افزایش دما جلوگیری میکند .


 

 

واحد هواساز  

الکترو موتور  

 آن لودر  

   مینیمم پرشر والو 

  فیلتر هوا 

 فیلتر روغن  

 فیلتر سپراتور   

  سوپاپ اطمینان    

انتقال قدرت   

رادیاتور    

تابلو برق    

پنل کنترل