شیر برقی اتوماتیک

شیر برقی اتوماتیک

Behsan

 مدل  OPT - A

 

  1 - ولتاژ : AC 220 V / DC 24 V

  2 - دمای محیط : منفی 40 درجه سانتی گراد تا  60 درجه سانتی گراد 

  3 - فاصله زمانی : 0/5 تا 45 دقیقه / زمان تخلیه : 0/5 تا 10 ثانیه

  4 -  مجهز به دکمه دستی ( کلید میکرو ) / مجهز به چراغ نشانگر ( روشن / خاموش )

  5 - مصرف فعلی : حداکثر 40 MA

  6 - پلاستیک مقاوم در برابر خوردگی شعله

  7 - مدل شیر دو طرفه مستقیم عمل / جنس شیر : فورج برنجی

  8 -  حداکثر فشار کاری : 1/6 بار

  9 -  حداکثر درجه حرارت : 90 درجه سانتی گراد