واحد هواساز اسکرو ( SCA 14 )

واحد هواساز اسکرو ( SCA 14 )

Behsan

 *  جنس روتور : آلومنیومی 

 *  ترکیب لوب : 5.6 

 *  اندازه روتور اول : 147.3 میلیمتر

 *  اندازه روتور دوم : 122.6 میلیمتر 

 *  فشارکاری : 3 بار در دقیقه در سطح پایین / 15 بار در دقیقه در سطح بالا

 *  وزن : 108 کیلوگرم 

 

 

 

 


ویژگی های عملکرد : 

 

*  بازده حجمی بالای پایه هوای ساخته شده توسط ایتالیا ، با مشخصات ظاهری 5.6 لوبی

*  فیلتر ورودی هوا و شیر ورودی ، کنترل ظرفیت اتوماتیک : بارگیری / تخلیه بار

*  TEFC موتور الکتریکی کارآمد با طراحی تایید شده 

*  عملکرد کنترل کننده میکروپروسسور

*  اطلاعات مربوط به سیستم کنترل : فشار و دمای خروجی ، زمان کار ، جریان موتور ، حالت بار/تخلیه بار ، استفاده از زمان و جایگزینی زمان برای روان کننده ، فیلتر هوا ، فیلتر روغن و جداسازی روغن 

* بررسی اطلاعات خطا : چراغ نشانگر قدرت ، چراغ حفاظت فاز

*  ولتاژ پایین در حالت استارت اولیه / نوع دلتا 

سیستم جداسازی روغن از دستگاه ، با حداقل شیر فشار ، شیر ترموستاتیک ، دریچه ایمنی 

* سیستم تنظیم فشار دستگاه 

* محفظه صدا گیر با فیلتراسیون دوگانه