درباره مرکز آموزش

دوره های اختصاصی


تعداد زیادی از مشتریان ممکن است متقاضی دوره های آموزشی باشند که به شکل ویژه مناسب فرآیندها و کمپرسورهای آنان طراحی شده باشد.بخش آموزش کمپرسور بهسان آمادگی دارد تا به وسیله ی ارتباط گسترده با این دسته از مشتریان دوره های اختصاصی را طراحی و برگزار نماید.قابل ذکر می باشد تمامی دوره های فوق علاوه بر مرکز آموزش بهسان در صورت نیاز و خواست مشتریان در کارخانجات و محل های مورد نظر ایشان در سراسر ایران برگزار می شود.

Behsan Line Copyright © کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق یه شرکت بهسان می باشد.