عکس های نمایشگاهی بهسان


جلسه کاری در نمایشگاه صنعت تهران مهرماه 1397


نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1397


حضور هئیت مدیره شرکت کمپرسور بهسان در نمایشگاه صنعت تهران 1397


نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 21 الی 24 مهرماه 1397


نمایشگاه صنعت شیراز کمپرسور بهسان


نمایشگاه صنعت اصفهان 96


نمایشگاه صنعت اصفهان


نمایشگاه صنعت شیراز کمپرسور بهسان


نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران


نمایشگاه بسته بندی تهران


نمایشگاه یزد


غرفه بهسان در بیست و دومین نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی


مدیریت کمپرسور بهسان – عقد قرارداد کاری


بیستمین نمایشگاه صنعت خودرو


پرسنل بهسان در نمایشگاه


غرفه کمپرسور بهسان – نمایشگاه صنعت تهران


نمایشگاه تبریز


نمایشگاه صنعت تهران – 95


حضور کمپرسور بهسان در نمایشگاه صنعت تهران


حضور اعضای هیت مدیره بهسان در غرفه TMC ایتالیا

Behsan Line Copyright © کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق یه شرکت بهسان می باشد.