فیلترهوای حذف ذرات مایع

در برنامه های کاربردی که سطوح بالاتری از روغن مایع یا آب ممکن است وجود داشته باشد ، حذف کننده های مایع میزان ظرفیت نگه داری آلاینده را در مقایسه با فیلترهای همپوشانی استاندارد و نوع فیلتر ها ارائه می دهند .

مایع حذف کننده می تواند جریان گاز یا هوای فشرده از طریق روش های مختلف حذف کند ، حذف کننده مایع همچنین ممکن است از صفحات موجدار ، ورقهای قرقره ( حالت دودکش ورقه ای ) یا تخت فیبر استفاده کنند . تخت های فیبر برای ذرات بسیار ریز مایع موثر هستند ، اما می توانند جریان کمتری را نسبت حذف کننده بزرگ تطبیق دهند . متخصصان شرکت بهسان به شما کمک می کنند تا بهترین حذف کننده مایع رو برای خودتان انتخاب کنید .