Ball Valve

Behsan

شیر گازی ( بال والو ) کمپرسور پیستونی بهسان :
شیر گازی یا بال والو،شیری است که بر روی مخزن نصب و وظیفه ی باز و بسته کردن مسیر هوای خروجی را بر عهده دارد.

بهسان از بهترین کیفیت شیر های موجود در بازار استفاده میکند.

 1. واحد هواساز
 2. سوپاپ اطمینان
 3. شیر تخلیه
 4. الکترو موتور
 5. مانومتر
 6. انتقال قدرت
 7. مخزن هوا
 8. شیر یک طرفه
 9. چرخ
 10. تابلو برق
 11. فیلتر هوا
 12. روغن مخصوص
 13. پرشر سوئیچ
 14. شیر گاز یا بال والو
 15. دفترچه ی گارانتی