Trap Valve

Behsan

شیر تخلیه ( ترپ والو ) کمپرسور پیستونی بهسان :
در مخزن هر کمپرسور هوایی،بر اثر تراکم هوای فشرده ،بسته به دمای هوا و رطوبت محل مقداری آب جمع میگردد.که میبایست از قسمت زیر مخزن ،این آب تخلیه گردد.

بهسان برای سهولت تخلیه آب از شیر مخصوصی در زیر مخزن استفاده میکند که از کیفیت بالایی برخوردار است.

 1. واحد هواساز
 2. سوپاپ اطمینان
 3. شیر تخلیه
 4. الکترو موتور
 5. مانومتر
 6. انتقال قدرت
 7. مخزن هوا
 8. شیر یک طرفه
 9. چرخ
 10. تابلو برق
 11. فیلتر هوا
 12. روغن مخصوص
 13. پرشر سوئیچ
 14. شیر گاز یا بال والو
 15. دفترچه ی گارانتی