شیر برقی اتوماتیک

Behsan

مدل OPT – A

1 – ولتاژ : AC 220 V / DC 24 V

2 – دمای محیط : منفی 40 درجه سانتی گراد تا 60 درجه سانتی گراد

3 – فاصله زمانی : 0/5 تا 45 دقیقه / زمان تخلیه : 0/5 تا 10 ثانیه

4 – مجهز به دکمه دستی ( کلید میکرو ) / مجهز به چراغ نشانگر ( روشن / خاموش )

5 – مصرف فعلی : حداکثر 40 MA

6 – پلاستیک مقاوم در برابر خوردگی شعله

7 – مدل شیر دو طرفه مستقیم عمل / جنس شیر : فورج برنجی

8 – حداکثر فشار کاری : 1/6 بار

9 – حداکثر درجه حرارت : 90 درجه سانتی گراد