معرفی اساتید مرکز آموزش

مهندس مجید ابراهیمی


دوره های آموزشی

– مبانی اصول کارکرد کمپرسورها ی اسکرو و پیستونی

– قوانین ترمودینامیک گازها و فرایند تراکم در کمپرسورها

– تعمیرو نگهداری کمپرسورهای اسکرو و پیستونی

– فیلتراسیون و فرایند خشک کردن هوا بصورت تبریدی و جذبی

– دسته بندبی کمپرسورهای هوای فشرده و اصطلاحات رایج در آن

– روانکارها و اصول روانکاری در کمپرسورهای هوای فشرده

مهندس علی مرادی


-مبانی هوای فشرده

Behsan Line Copyright © کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق یه شرکت بهسان می باشد.