آیا میدانید چراباید از کمپرسورهای دور متغیر استفاده کنیم؟|کمپرسور بهسان

در سال های قبل کمپرسورهای هوا پس از تامین هوای فشرده به میزان موردنیاز کاملا خاموش میشدند. و درصورت نیاز دوباره روشن میشدند.این عمل برای کمپرسور و همینطور شوک هایی که به شبکه برق وارد میکردند بسیار نامطلوب و هزینه ساز بودند.درنسل جدید کمپرسورها از سیستم load/unload (بابار و بی بار)استفاده میگردد که نسبت به سیستم قدیم بسیار بهتراست ولی در این سیستم نیز در حالت خلاص یابی بار 60درصد انرژی مصرف خواخد شد که میتوان با تغییر دور موتور به نسبت تقاضای هوای فشرده زمان خلاص دستگاه را به حداقل رساند و در مصرف برق صرفه جویی قابل ملاحظه ای نمود.در سری کمپسورهای VS با نصب اینورتر بصورت هوشمند دور کمپرسور به نسبت مصرف تغییر خواهد کرد.که این امر موجب افزایش طول عمر قطعات و صرفه جویی 60درصدی در مصرف برق میگردد.

کمپرسورهای معمولی(سرعت ثابت)وقتی که لازم باشند که بصورت تمام لود(full load) کار کنند کمپرسورهای خوبی هستند.

کمپرسورهای خوبی هستند.ولی در عمل این اتفاق نخواهد افتاد زیرا ما نمیتوانیم ظرفیت مصرف را ثابت نگه داریم.از اینرو در اغلب موارد ظرفیت کمپرسور را بیش از ظرفیت مصرف محاسبه میکنیم و کار بسیار درستی هم هست.در اینجاست که کمپرسوربه علت ظرفیت بالاتری که دارد فشار مخزن را به حد نصاب رسانده و خلاص (unload) میگردد.و از این روست که اتلاف انرژی شروع میشود.