علت مشاهده روغن در هوای خروجی کمپرسورهای اسکرو|کمپرسور بهسان

گاهی اوقات در هوای خروجی روغن مشاهده میگردد ، که این امر موجب بسیاری از خرابیها در ادوات و کمی روغن دستگاه و متعاقباً گرم کردن و از کار افتادن دستگاه میگردد .

علل مشاهده روغن در هوای خروجی :

1 – ریختن زیاد از حد روغن در داخل دستگاه.

2 – نامناسب بودن کیفیت روغن

3 – خرابی فیلتر سپراتور که میبایست به روشی که در اینجا مشخص شده تعویض گردد .

4 – خرابی چک والو

روش تعویض چک والو :

1 – چک والو با سایز 4/1 و با کیفیت تهیه کنید

2 – شیلنگ را جدا کرده و چک والو معیوب را باز کنید

3 – به جهت چک والو دقت کنید ( روغن و هوا میبایست از سمت فیلتر به سمت اسکرو حرکت کند )

4 – با توجه به جهت چک والو، اتصالات چک والو معیوب را باز کرده و با چسب آببندی به چک والو جدید ببندید . حتی الامکان از نوار تفلن استفاده نشود.

5 – شیلنگها را نصب کنید و از عدم نشتی اطمینان حاصل کنید.