واحد هواساز اسکرو ( SCA 10 )

Behsan

* جنس روتور : آلومنیومی

* ترکیب لوب : 5.6

* اندازه روتور اول : 108.6 میلیمتر

* اندازه روتور دوم : 90.4 میلیمتر

* فشارکاری : 3 بار در دقیقه در سطح پایین / 15 بار در دقیقه در سطح بالا

* وزن : 45 کیلوگرم

ویژگی های عملکرد :

* بازده حجمی بالای پایه هوای ساخته شده توسط ایتالیا ، با مشخصات ظاهری 5.6 لوبی

* فیلتر ورودی هوا و شیر ورودی ، کنترل ظرفیت اتوماتیک : بارگیری / تخلیه بار

* TEFC موتور الکتریکی کارآمد با طراحی تایید شده

* عملکرد کنترل کننده میکروپروسسور

* اطلاعات مربوط به سیستم کنترل : فشار و دمای خروجی ، زمان کار ، جریان موتور ، حالت بار/تخلیه بار ، استفاده از زمان و جایگزینی زمان برای روان کننده ، فیلتر هوا ، فیلتر روغن و جداسازی روغن

* بررسی اطلاعات خطا : چراغ نشانگر قدرت ، چراغ حفاظت فاز

* ولتاژ پایین در حالت استارت اولیه / نوع دلتا

* سیستم جداسازی روغن از دستگاه ، با حداقل شیر فشار ، شیر ترموستاتیک ، دریچه ایمنی

* سیستم تنظیم فشار دستگاه

* محفظه صدا گیر با فیلتراسیون دوگانه