واحد هواساز اسکرو ( SCA 25 )

Behsan

* جنس روتور : آلومنیومی

* ترکیب لوب : 5.6

* اندازه روتور اول : 217 میلیمتر

* اندازه روتور دوم : 183 میلیمتر

* فشارکاری : 3 بار در دقیقه در سطح پایین / 15 بار در دقیقه در سطح بالا

* وزن : 429 کیلوگرم