هواساز کمپرسورهای پیستونی Fiac ایتالیا

Behsan

واحد هواساز کمپرسور هوای پیستونی بهسان به طور کامل توسط ( FIAC ) تولید می شود و با قدرت اسب ( 0.5 تا 10 HP ) تولید می کند.

از یک سیلندر یا دو سیلندر حرفه ای مستقیم با موتور ( OilLess ) استفاده می شود.

واحد هواساز کمپرسور پیستونی بهسان ( FIAC ) مطابق با سخت ترین استانداردهای بین المللی طراحی و آزمایش شده اند.

تحقیقات ویژه ای برای محدود کردن سطح سر و صدا و حذف گرما تولید شده در مراحل ساخت اختصاص داده شده است.