کمپرسور اسکرو بدون روغن

Behsan

کمپرسور های بدون روغن :

کمپرسوراسکرو در حقیقت پدیده ای است بین کمپرسورهای رفت و برگشتی و کمپرسورهای گریز از مرکز

چون هم از نظر Positive Displacment یعنی جابجایی مثبت سیال از طریق بالا بردن فشار آن، خاصیت رفت و برگشتی را دارد و هم خاصیت کمپرسورهای دینامیکی بخاطر تداوم در جابجایی هوا … لذا این کمپرسورها برای تحت فشار قرار دادن سیالات بسیار مناسب هستند.

از کمپرسورهای اسکرو Oil free در صنایع حساس به روغن ( حتی کمتر از ۱ppm) مثل صنایع داروسازی استفاده شده و نسبت به کمپرسورهای اسکرو Oil inject هزینه اولیه و استهلاک بالاتری دارند.

مزایای این کمپرسورها نسبت به سایر کمپرسورها :

عدم وجود نوسان در فشارهای ایجاد شده بالاترین مزیت این کمپرسورها میباشد.

کم بودن قطعات تحت سایش نسبت به دیگر کمپرسورها ( مثل والو، رینگ و پیستون و… ) و در نتیجه کاهش هزینه تعمیرات.

بالا بودن راندمان این نوع کمپرسور از نظر هوادهی.

گرفتن جای کمتر در مقایسه با کمپرسورهایی که ظرفیت مشابه دارند.

به علت وجود نیروهای متعادل، فونداسیون آن ساده میباشد.

لرزش کمتر دستگاه نسبت به دستگاههایی که ظرفیت مشابه دارند

عدم وجود مسئله Surge ( بعلت پیوستگی هوای فشرده تولیدی و سرعت مناسب آن امکان بوجود آمدن خلاء و در نتیجه برگشت هوا به داخل کمپرسور وجود ندارد )

نداشتن نشتی سیال ( هوا ) به علت محدود بودن و آب بندی محفظه تراکم