کمپرسور های پزشکی بدون روغن ( چمدانی )

Behsan

کمپرسور های پزشکی کم صدا و بدون روغن :

کمپرسور های قابل حمل و بدون روغن جهت مصارف پزشکی و آزمایشگاهی با صدای بسیار پائین