نصب روی مخزن افقی با موتور سوخت فسیلی برای کشاورزی

كمپرسورهای تناوبی عموما برای دبی كم و فشار زیاد مورد استفاده قرار می گیرند. دبی گاز دراین نوع كمپرسورها از مقادیر كم تا 5000 m3/hr می رسد و با آن می توان به فشارهای بسیار زیاد (‌تا 6000 بار) دست یافت. در نسبت های تراكم بالاتر از 1.5 این كمپرسورها در مقایسه با سایر انوع كمپرسورها، از راندمان بالاتری برخوردار می باشند. كمپرسورهای تناوبی اساسا جزو ماشین هایی با ظرفیت ثابت می باشند، ولی در شرایط خاص می توان ظرفیت آن را بر حسب شرایط مورد نظر تغییر داد. بزرگترین مزیت این كمپرسورها در مقایسه با سایر انواع مورد استفاده در صنایع (دورانی وگریز از مركز )، بالا بودن راندمان كلی آن و قابلیت دستیابی به فشارهای بالا می باشد.