کادر تخصصی بهسان

معرفی کادر تخصصی بهسان

معرفی کادر تخصصی بهسان

مدیر فروش :

پریسا حیدری

شماره تماس :09034701560

 

 

 


مدیر امور تدارکات و سرپرست انبار :

 

 

 


مدیر خدمات پس از فروش :

اشکان شیرزادی

شماره تماس : 09034701560

 

 

 


مدیر امور مالی :

طاهره نجفی

شماره تماس :09034701564


کارشناس فنی 1 :

حسین فریادی

شماره تماس :09034293985

 

 

 


کارشناس فنی 2 :

حمید پودینه