بازدهی کمپرسورها در ارتفاعات بالا|کمپرسور بهسان

آیا می‌دانید که با افزایش ارتفاع از سطح دریا بازدهی کمپرسورها کاهش می‌یابد؟ با افزایش ارتفاع، چگالی هوا کاهش یافته و فشار هوای ورودی به کمپرسور که بر نسبت فشار آن (Pressure Ratio) تاثیرگذار است کم می‌شود. به عنوان مثال یک کمپرسور با نسبت فشار ۸ در سطح دریا، بدون تغییر در فشار خروجی (Operating Pressure) در ارتفاع ۳۰۰۰ متری دارای نسب فشار ۱۱.۱ خواهد بود و بنابراین باید کاربیشتری انجام دهد. این موضوع به افزایش توان و انرژی مصرفی کمپرسور خواهد انجامید.

همچنین جالب است بدانید، در ترازهای بالاتر از سطح دریا به دلیل کاهش چگالی هوا، خنک کاری موتورهای الکتریکی نیز ضعیف می‌گردد. موتورهای استاندارد می‌بایست تا ارتفاع ۱۰۰۰ متر و دمای محیط ۴۰ درجه سانتیگراد بدون مشکل و تغییر در مشخصات توان اعلام شده کار کند. بنابراین مراقب باشید برای ارتفاعات بالا موتورهایی با سایز بالاتر مورد نیاز خواهد بود.

کمپرسور بهسان | تولید کننده انواع کمپرسور باد، اسکرو، پیستونی و تجهیزات هوای فشرده