طراحی مخازن فشار نسوز ساده حاوی هوا یا نیتروژن – EN British Standard 286-4:1995

British standard BS – EN

۲۸۶-۴:۱۹۹۵ استاندارد بریتانیایی

طراحی مخازن فشار نسوز ساده حاوی هوا یا نیتروژن

قسمت .۴ مخازن فشار آلیاژ آلومینیوم که برای تجهیزات ترمز هوا و تجهیزات کمکی پنوماتیکی برای نقاله ریل دار راه آهن .

سازمانهای مشارکت کننده BS EN 286-4:1995

کمیته اروپائی استاندارد سازی ، که تحت نظارت آن این استاندارد اروپائی تهیه شده است و دارای سازمانهای بین المللی کشورهای اروپای شرقی زیر می باشد :

اتریش ، بلژیک ، دانمارک ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، ایسلند ، ایرلند ، ایتالیا ،‌ لوکسامبورگ ، هلند ، نروژ ، پرتغال ، اسپانیا ، سوئد ، سوئیس ، بریتانیای کبیر .

این استاندارد تحت نظارت هیات مهندسی منطقه ای تهیه شده و به مسئولیت هیات استاندارد انتشار یافته است و در تاریخ ۵ فوریه ۱۹۹۵ به اجرا در آمده است .

مندرجات صفحه

سازمانهای مشارکت کننده داخل جلد پیشین

پیشگفتار ملی I

پیشگفتار ۲

متن EN 286-4 ۳

مسئول کمیته ملی (اطلاعاتی) ضمیمه NA ۳

مراجع متقابل ملی (اطلاعاتی) ضمیه NB داخل جلد پشتی

پیشگفتار ملی

این استاندرد تحت نظارت کمیته سیاست گذاری استانداردهای مخازن فشار تهیه شده است و نسخه انگلیسی EN 286-4 :1995 مخازن فشار نسوز ساده حاوی هوا یا نیتروژن .

قسمت ۴ : طراحی مخازن فشار مخازن آلومینیوم تجهیزات ترمزهوا و تجهیزات کمکی پنوماتیک برای نقاله ریل دار راه آهن که توسط کمیته اروپائی استاندارد سازی ( CEN ) منتشر شده است .

EN 286-4 در نتیجه بحث های بین المللی که بریتانیا در آن نقش موثری داشت ایجاد شده است . مطابقت با یک استاندارد بریتانیایی به خودی خود مصونیت از وظایف قانونی را ایجاد نمی کند .

ستاندارد اروپائی EN 286-4

سپتامبر ۱۹۹۴

این استاندارد اروپائی توسط CEN در تاریخ ۱۹۹۴-۰۹-۰۹ تایید شده است . اعضاء CEN ملزم به تطابق با قواعد داخلی CEN/CENELEC می باشند که شرایط اعطاء این استاندارد اروپائی را به شکل استاندارد ملی بدون هیچ تغییر تصریح می کند .

لیستهای جدید و مراجع فهرستی مربوط به چنین استانداردهایی ممکن است بنابه درخواست دبیرخانه مرکزی یا هر عضوی از CEN فراهم شود .

استانداردهای اروپائی در سه نسخه رسمی ( انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی ) وجود دارد . نسخه ای به هر زبان دیگری با ترجمه ای به مسئولیت هر عضوی از CEN به زبان خودش انجام می شود که به دبیرخانه مرکزی اطلاع داده می شود که همان حالت نسخه های رسمی را دارد .

اعضاء CEN اعضاء استاندارد بین المللی از کشورهای استرالیا ،‌ بلژیک ، دانمارک ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، ایسلند ، ایرلند ، ایتالیا ، لوکسامبورگ ، هلند ، نروژ ، پرتغال ،‌ اسپانیا ، سوئد ، سوئیس و بریتانیا می باشد .

EN 286-4 : 1994

پیش گفتار

این استاندارد اروپائی براساس CEN/TC45 ، مخازن فشار نسوز ، آماده شده است که در این رابطه دبیرخانه توسط BSI برپا شده است .

این استاندارد اروپائی به جهت دستوری که به CEN توسط کمیسیون اروپائی و انجمن تجارت آزاد اروپائی و شرایط الزامی حمایت های دستورالعمل های EC داده شده است ، آماده شده است .

این قسمت یکی از چهار سری می باشد ، قسمتهای دیگر شامل :

قسمت :۱ طراحی ، تولید و آزمایش

قسمت :۲ مخازن فشار برای ترمز هوا و سیستمهای کمکی برای وسایط نقلیه موتوری و تریلرها

قسمت :۳ مخازن فشار استیل که برای تجهیزات ترمز هوا و تجهیزات کمکی پنوماتیک نقاله ریل دار راه آهن طراحی شده است این استاندارد اروپائی به صورت استاندارد ملی ، یا به صورت انتشار یک متن همانند یا ظهرنویسی در اواخر مارس ۱۹۹۵ ارائه شود .

مطابق با قواعد داخلی CEN/CENELEC کشورهای زیر ملزم به اجراء این استاندارد اروپائی می باشند :

استرالیا ، بلژیک ، دانمارک ، ایرلند ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، ایرلند ، ایسلند ، ایتالیا ، لوکسامبورگ ، هلند ، نروژ ، پرتغال ، اسپانیا ، و بریتانیا .

مندرجات صفحه

پیشگفتار ۲

۱ حوزه ۳

۲ مراجع اصلی ۳

۳ نمادها ۴

۴ مواد ۴

۵ طراحی ۵

۶ برجستگی (دهانه های) فاضلاب و بررسی ۱۳

۷ علامت گذاری ۱۳

۸ حفاظت خوردگی ۱۳

۹ ویژگیهای فرآیندهای جوش ۱۴

۱۰ ویژگیهای اپراتورهای جوش کاری و جوشکارها ۱۴

۱۱ آزمایش کردن مخازن ۱۷

۱۲ روشهای تایید ۲۴

۱۳ اطلاعاتی که در زمان دعوت به مناقصه و سفارش تهیه شده است . ۲۴

۱۴ انتقال ۲۴

۱۵ سند سازی به همراه مخزن ۲۴

ضمیمه A (اصلی) بررسی ۲۵

ضمیمه B (اصلی) اعلام نظارت انطباقی ۲۵

ضمیمه C (اصلی) طراحی و تولید برنامه زمان بندی (جدول) ۲۷

ضمیمه D (اصلی) بررسی مدل (نوع) ۲۷

ضمیمه E (اصلی) محتوای رکورد تولید ۲۸

ضمیمه F (اطلاعاتی) سرهمبندی وسایط نقلیه ۲۸

ضمیمه G (اطلاعاتی) نظارت خدماتی مخازن ۳۱

۱ حوزه

۱٫۱ این قسمت از استاندارد اروپائی برای مخازن فشار آلومینیومی نسوز ساده که در این استاندارد به عنوان مخازن به آن اشاره می شود بکار می رود که برای تجهیزات ترمز هوا و تجهیزات کمکی پنوماتیک ریلی راه آهن بکار می رود . ( ببینید ۱٫۶ )

۱٫۲ مخازن این استاندارد :

(a از یک لایه یا محفظه ساخته شده است .

(b از آلیاژ آلومینیوم ساخته شده است .

(c بوسیله جوشکاری ساخته شده است .

(d در حداکثر فشار کاری ۱۰ bar بکار می رود .

(e محصول حداکثر فشارکاری (bar) و حجم (litre) (500bar litres

(f از یک بخش سیلندری مقطع عرضی حلقوی ساخته شده که محفظه (پوسته) از لحاظ ظاهری ، با دو ته (نوک) دیش شده محدب (torispherical) که دو انتها با محور چرخش مشابه هستند . این استاندارد در مورد مخازنی که با یک یا دو انتهای مسطح یا مخازنی که از چندین قسمت یا کوپه ساخته شده باشد ؛

(g محاسبه شده با یک فشار طراحی P ( ببینید ۵٫۱٫۴٫۲ )

(h طرح ریزی شده برای دمای کاری بین -۵۰°C و ] در مورد درجات خاص آلیاژ آلومینیوم +۶۵°C [ +100°C (ببینید ۴٫۱٫۱ ) ؛

(J بوسیله ریسمان به مخازن بسته شده ؛

۱٫۳ در سرویس یا تعمیر عادی ، فشار آنی ۱ BAR ، از حداکثر فشار کاری مجاز می باشد (۱۰% of Ps)

1.4 این قسمت از این استاندارد اروپائی برای مخازن خاص ، از اتصال ورودی تا اتصال خروجی و به همه اتصالات دیگر و لوازم متعلق به مخازن .

۱٫۵ این قسمت از این استاندارد اروپائی شرایطی را برای محاسبه ارائه می دهد تا در ، طراحی ، ساخت ، بازرسی در مدت ساخت و تایید مخازن و لوازم برای سرهمبندی مخزن مطابق با آن عمل شود . این شرایط را نمی توان با تمام جزئیات برای تضمین طرز کار خوب یا ساختن صحیح نوشت . هر تولید کننده مسئول انجام تمام مراحل ضروری برای اطمینان حاصل کردن از اینکه کیفیت طرزکار و ساختن به همان گونه ای است که با مهندسی صحیح تطابق داشته باشد .

(a در ضمیمه f ، توصیه هایی برای سرهمبندی ماشین آلات ؛

(b در ضمیمه g ، توصیه های برای نظارت تعمیر مخازن ؛

۱٫۶ شرایط این قسمت از این استاندارد اروپائی برای مخازنی که برای سوار شدن در وسایط نقلیه ریلی به کار رفته در شبکه های ملی اصلی ،‌شبکه های ارتباطی شهری ، راه آهن زیرزمینی ، تراموی ، شبکه های اختصاصی ( شبکه های منطقه ای ، راه آهن شرکتها و … ) بکار می رود.

۲ مراجع اصلی

این استاندارد اروپائی به وسیله مراجع تاریخ دار و بدون تاریخ و انتشارات دیگر ثبت می شود . این مراجع اصلی در قسمت های مناسبی در متن قرار می گیرد و انتشارات ازاین به بعد لیست میشود . در مورد مراجع تاریخ دارد ، تصحیحات بعدی و تجدید چاپ هر یک از این انتشارات فقط وقتی که به وسیله تصحیح یا تجدید چاپ در انتشارات ثبت شود ، در این استاندارد اروپائی بکار می رود .

EN 287-2 امتحان تایید جوشکارها – جوشکاری ذوبی –

قسمت :۲ آلومینیوم و آلیاژ آلومینیوم

EN 288-1 خصوصیات وتایید روشهای جوشکاری مواد فلزی – قسمت :۱ قوانین کلی برای جوش ذوبی .

قسمت :۲ خصوصیات روش جوشکای ARC

EN 288-4 خصوصیات و تایید روش های جوشکاری مواد فلزی – قسمت :۴ آزمایشات روش جوشکاری ARC آلومینیوم و آلیاژ آن.

EN 10025 محصولات نورد شده داغ (hot rolled) فولاد سازه ای غیرآلیاژی – شرایط تحویل فنی .

En 26520 درجه بندی نقص و عیب در جوش های ذوبی فلزی ، به همراه توضیحات

Iso 209-1 آلومینیوم کار شده و آلیاژ آلومینیوم – ترکیب شیمیایی و اشکال محصول