کمپرسور اسکرو بدون روغن

کمپرسور اسکرو بدون روغن

کمپرسوراسکرو در حقیقت پدیده ای است بین کمپرسورهای رفت و برگشتی و کمپرسورهای گریز از مرکز چون هم از نظر Positive Displacment یعنی جابجایی مثبت سیال از طریق بالا بردن فشار آن، خاصیت رفت و برگشتی را دارد و هم خاصیت کمپرسورهای دینامیکی بخاطر تداوم در جابجایی هوا … لذا این کمپرسورها برای تحت فشار قرار دادن سیالات بسیار مناسب هستند.
بلوئر هوا

بلوئر هوا

یونیت های هوادهی در تامین، جابجایی و یا فشرده سازی هوا و گازها به کاربرده می شود پکیج این یونیت ها متشکل از بلوئر جابجایی مثبت با موتور همراه با تجهیزات جانبی به مشتریان محترم ارائه می گردد. با توجه به گستردگی کاربرد متنوع بلوئرها در صنایع ، آن ها در سایزهای مختلف طراحی و در دو پیکربندی افقی و عمودی تولید میشوند.