قطعات و لوازم جانبی کمپرسور اسکرو بهسان

 1. واحد هواساز
 2. الکترو موتور
 3. الکترو موتور
 4. مینیمم پرشر والو
 5.  فیلتر هوا
 6. فیلتر روغن
 7.  فیلتر سپراتور
 8. سوپاپ اطمینان
 9. انتقال قدرت
 10. رادیاتور
 11. تابلو برق