حضور بهسان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

حضور بهسان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

مشتریان گرامی و صنعتگران محترم:

به اطلاع میرساند کمپرسور بهسان دریازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست  در تاریخ4 لغایت7 مهرماه96 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران حضور دارد.

اطلاعات دقیقتر  درارتباط با نمایشگاه  متعاقباً اعلام خواهدشد.