بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش پتروشیمی

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش پتروشیمی

کمپرسور بهسان افتخار میزبانی شما سروران گرامی را این بار در بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه ایران  -بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت گازپالایش و پتروشیمی - را دارد.

مکان:  محل دائمی نمایشگاه های شهرتهران   سالن22 غرفه 2315