درایر تبریدی

درایر تبریدی

Behsan

 

 

 

 

 

 


درایر تبریدی :

 • یکی از پارامترهای مهم و اصلی در صنعت هوای فشرده، بحث کیفیت هوای فشرده است.

 •  مدیران صنایع جهت کاهش هزینه های ناشی از اثرات مخرب رطوبت هوای فشرده از سیستم های خشک کننده هوای فشرده (Air Dryer) استفاده میکنند.

 


عمده ترین اثرات مخرب رطوبت در سیستم هوای فشرده :

 • ایجاد رسوب در خطوط لوله هوای فشرده. خوردگی در خطوط لوله و تجهیزات پنوماتیک.

 • افزایش هزینه های تعمیرات قطعات و تجهیزات پنوماتیکی.

 • ایجاد خطا در اندازه گیری تجهیزات ابزار دقیق . کاهش کیفیت در تولیدات .

 • افزایش هزینه های ناشی از وجود رطوبت در سیستم هوای فشرده .

 


نحوه عملکرد درایرهای تبریدی :

 • درایر های تبریدی با استفاده از سیکل سرما ساز مانند یخچالهای خانگی عمل نموده و هوا تا میزان 3 درجه سانتیگراد خنک می کنند

 • و عملیات تقطیر و جداسازی اب از هوا  را طی فرآیندی انجام میدهند .

 • سپس هوا به دمای هوای ورودی به درایر می رسد و به سیستم مصرف هدایت میگردد.

 • نقطه شبنم 3 درجه به این معناست که تا سرد شدن و رسیدن دمای هوایی فشرده به زیر 3 درجه هیچ گونه شبنم تشکیل نمی شود .

 • که این مقدار مناسب برای هوای مورد نیاز در جکهای پنیوماتیک می باشد.

 • این نوع درایر ها بدلیل یخ بستن آب تا میزان  نقطه شبنم 3 درجه سانتیگراد  کاربرد دارند ,  و اصولا احتیاج به تعمییرات و نگهداری خاصی ندارند .


مثالی از عملکرد درایر در کمپرسور:

 • کمپرسور اسکرو با توان 37 کیلووات ظرفیت تولید حدوداً 6000 لیتر در دقیقه را در فشار 8 بار دارد.

 • این كمپرسور در دمای محیطی 25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 70 درصد ، در هر ساعت حدوداً 5/6 لیتر بخار آب تولید می نماید

 • که پس از فشرده سازی توسط کمپرسور حدوداً 75 درصد از این بخار بصورت قطرات کوچک آب كندانس میشوند و به سیستم مصرف تزریق می گردد.