واحد هواساز اسکرو ( T.M.C Italy )

واحد هواساز اسکرو ( T.M.C Italy )

Behsan

واحد هواساز اسکرو :

ایرند یا واحد هواساز ، قلب دستگاه کمپرسور می باشد و وظیفه تولید هوا به عهده این قطعه می باشد ، که توسط آنلودر کنترل می گردد .

از نکات مهم در انتخاب ایرند میزان هوادهی و فشار کاری می باشد که با توجه به توان الکتروموتور و ایرند و انتخاب صحیح پولی الکتروموتور و ایرند قابل بررسی و انتخاب است .

شرکت کمپرسور بهسان تنها نمایندگی رسمی شرکت T.M.C ایتالیا در ایران است .

 

نکات مهم در زمان نصب ایرند بر روی کمپرسور : 

در زمان راه اندازی ایرند SCA توجه داشته باشید چه ایرند نو یا اورهال شده می بایست حتما با توجه به ظرفیت ایرند مقداری روغن به داخل آن ریخته شده و شفت در جهت حرکت روتورها به گردش درآید همچنین در زمان استارت اولیه نیز حتما و حتما روغن به ایرند اضافه گردد ، نکته دیگر ساعت کارکرد یا همان اورهال ایرند می باشد که معمولا اورهال ایرند که شامل تعویض بلبرینگ ها ، بوش و کاسه نمد می باشد ، باید در هر 20 هزار ساعت انجام گردد تا از صدمات احتمالی به روتورها جلوگیری گردد ، انتخاب نوع بلبرینگ و کاسه نمد در زمان اورهال ایرند بسیار حائز اهمیت بوده و باید از اقلام فابریک و اورجینال استفاده گردد .

 

 

 


محدوده عملکرد واحد هواساز SCA : 

  • ظرفیت : 0.2 - 95 لیتر در دقیقه 

  • قدرت : 2.2 - 950 کیلووات 

  • فشارکاری : 3 - 15 بار

** میزان فشار بیشتر بسته به درخواست **


 

محدوده عملکرد واحد هواساز SCI :

  • ظرفیت : 0.2 تا 5.5 لیتر در دقیقه 

  • قدرت : 2.2 تا 45 کیلووات 

  • فشارکاری : 3 تا 13 بار 

** میزان فشار بیشتر بسته به درخواست **


واحد هواساز اسکرو ( Airend SCA 07 Behsan )

واحد هواساز اسکرو SCA - قلب سیستم کمپرسور می باشد . شما می توانید بسته به نوع کمپرسور بهترین واحد هواساز را با بهره وری نهایی ، سروصدا کم ، با بالاترین استانداردهای کیفیت را از شرکت بهسان تهیه نمایید. 

ادامه مطلب


واحد هواساز اسکرو ( Airend SCA 08 Behsan )

واحد هواساز اسکرو SCA - قلب سیستم کمپرسور می باشد . شما می توانید بسته به نوع کمپرسور بهترین واحد هواساز را با بهره وری نهایی ، سروصدا کم ، با بالاترین استانداردهای کیفیت را از شرکت بهسان تهیه نمایید. 

ادامه مطلب


واحد هواساز اسکرو ( Airend SCA 09 Behsan )

واحد هواساز اسکرو SCA - قلب سیستم کمپرسور می باشد . شما می توانید بسته به نوع کمپرسور بهترین واحد هواساز را با بهره وری نهایی ، سروصدا کم ، با بالاترین استانداردهای کیفیت را از شرکت بهسان تهیه نمایید. 

ادامه مطلب


واحد هواساز اسکرو ( Airend SCA 10 Behsan )

واحد هواساز اسکرو SCA - قلب سیستم کمپرسور می باشد . شما می توانید بسته به نوع کمپرسور بهترین واحد هواساز را با بهره وری نهایی ، سروصدا کم ، با بالاترین استانداردهای کیفیت را از شرکت بهسان تهیه نمایید. 

ادامه مطلب


واحد هواساز اسکرو ( Airend SCA 13 Behsan )

واحد هواساز اسکرو SCA - قلب سیستم کمپرسور می باشد . شما می توانید بسته به نوع کمپرسور بهترین واحد هواساز را با بهره وری نهایی ، سروصدا کم ، با بالاترین استانداردهای کیفیت را از شرکت بهسان تهیه نمایید. 

ادامه مطلب


واحد هواساز اسکرو ( Airend SCA 14 Behsan )

واحد هواساز اسکرو SCA - قلب سیستم کمپرسور می باشد . شما می توانید بسته به نوع کمپرسور بهترین واحد هواساز را با بهره وری نهایی ، سروصدا کم ، با بالاترین استانداردهای کیفیت را از شرکت بهسان تهیه نمایید. 


واحد هواساز اسکرو ( Airend SCA 20 Behsan )

واحد هواساز اسکرو SCA - قلب سیستم کمپرسور می باشد . شما می توانید بسته به نوع کمپرسور بهترین واحد هواساز را با بهره وری نهایی ، سروصدا کم ، با بالاترین استانداردهای کیفیت را از شرکت بهسان تهیه نمایید. 

ادامه مطلب

واحد هواساز اسکرو ( Airend SCA 22 Behsan )

واحد هواساز اسکرو SCA - قلب سیستم کمپرسور می باشد . شما می توانید بسته به نوع کمپرسور بهترین واحد هواساز را با بهره وری نهایی ، سروصدا کم ، با بالاترین استانداردهای کیفیت را از شرکت بهسان تهیه نمایید. 

ادامه مطلب

واحد هواساز اسکرو ( Airend SCA 25 Behsan )

واحد هواساز اسکرو SCA - قلب سیستم کمپرسور می باشد . شما می توانید بسته به نوع کمپرسور بهترین واحد هواساز را با بهره وری نهایی ، سروصدا کم ، با بالاترین استانداردهای کیفیت را از شرکت بهسان تهیه نمایید. 

ادامه مطلب