transmission transmission

transmission

Behsan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


انتقال قدرت کمپرسور پیستونی بهسان :

  •  انتقال قدرت تسمه ای


مزایای انتقال قدرت نوع تسمه ای در کمپرسور پیستونی بهسان :

  • استفاده از سیستم تسمه سفت کن اتومات برای ایجاد پایداری بالا تر

  • تنظیم سیستم با دقت بالا با استفاده از مکانیزم نوری (لیزر) 

  •  تولید فولی ها با فناوری CNC  و جنس گو ه ای  که با ماشین های دقیق بالانس دینامیک شده اند .


 

 واحد هواساز

سوپاپ اطمینان 

شیر تخلیه  

 الکترو موتور

مانومتر 

انتقال قدرت 

 مخزن هوا 

 شیر یک طرفه 

چرخ 

تابلو برق 

فیلتر هوا 

روغن مخصوص 

پرشر سوئیچ 

شیر گاز یا بال والو 

دفترچه ی گارانتی