برج کربن اکتیو

برج کربن اکتیو

Behsan

ذرات روغن معلق در هوای فشرده که از کمپرسورهای اسکرو خارج میگردد  حدود 5PPM میباشد که این مقدار را با فیلترهای میکرونی میتوان تا 0/01 میکرون جدا نمود . این فیلترها ازسیستم غربالگری استفاده میکنند.

امروزه درصنایع پیشرفته، ما به هوای فشرده با ذرات معلق پایین تراز0/01میکرون لازم داریم لذا دراین صنایع ازبرج کربن اکتیو (جاذب بخار روغن) که ساخت شرکت بهسان میباشند استفاده میگردد .

 

طراحی وعملکرد

برج کربن اکتیو مدل ACT-BH   که ساخت شرکت بهسان میباشد ازمواد کربن اکتیوخاصی پرشده است که بخار روغن و بوهای نامطبوع رادرحین حرکت هوای فشرده ازبالابه پایین برج ازآن جدا میکند.

باتوجه به زمان بهینه تماس هوای فشرده با مواد کربن اکتیو، سرعت ،بسترمواد وکیفیت آنها، میزان روغن باقیمانده به حد اقل میرسد .

کیفیت هـوا رامیتوان بوسیله نشانگر روغن (Oil Indicator) مشاهده نمود که درصورت سفارش روی دستگاه نصب میشود.

 

عمر مواد و تعمیر و نگهداری  :

عمردقیق مواد به بـازده کمپرسور، نـوع روغن استفاده شده در کمپرسور و رطوبت نسبی و تعویض به موقع فیلترهای میکرونی هوای کمپرسور بستگی دارد که در صورت بهینه بودن شرایط تا پنج سال عملکرد مطلوبی خواهد داشت .

هنگامی که هوای فشرده از روی مواد عبور میکند،مقدارمشخصی گردوغبار (Fine Dust) تولید میشود که میتوان آنرا بوسیله میکروفیلتری که بعد از برج قرارمی گیرید ازآن جدا نمود.


کاربرد:

برج کربن اکتیو مدل   ACT-BH  ساخت بهسان درصنایع زیرقابل استفاده می باشد:

Correction Factor
10 9 7 5 3 1  ( Operating Pressure ( barg 
145 131 100 73 44 15 PSIG
1.15 1.12 1 0.87 0.71 0.5 Correction Factor

صنایع غذایی

دارو سازی

شیمی و پتروشیمی

25° C

Maximum Recommended Operating Temperature

0.003

Maximum Oil Carryover at 21° C ( Mg/m3 )

10 barg 

Maximum Working pressure

عملیات روی سطح  (Surface Treatment)

صنایع پوشش  (Powder Coating)

بیمارستانها

الکترونیک

هوای قابل تنفس

 


Technical Specifications
(Housing Dimensions (mm

Active Carbon

(kg)

Max working

(Pressure (barg

Flow Rate

(m3/h)

Connection

Size

Model
Heigth Width Length
1172 450 347 14 10 130 "1 ACT-BH 130
1413 563 450 20 10 185 "1 ACT-BH 185
1370 601 430 28 10 250 "1 ACT-BH 250
1336 649 500 37 10 300 "11/2 ACT-BH 300
1536 649 500 37 10 360 "11/2 ACT-BH 360
1733 648 500 46 10 440 "11/2 ACT-BH 440
1936 604 469 56 10 575 "11/2 ACT-BH 575
1957 540 550 74 10 680 "2 ACT-BH 680
1617 600 580 97 10 850 "2 ACT-BH 850
2400 638 657 128 10 1000 "2 ACT-BH 1000
2558 880 708 149 10 1250 DN80 ACT-BH 1250
2423 880 708 167 10 1500 DN80 ACT-BH 1500
2600 980 810 210 10 1800 DN80 ACT-BH 1800
2758 1100 810 262 10 2200 DN80 ACT-BH 2200
3023 1100 910 320 10 2700 DN80 ACT-BH 2700
3237 1050 866 356 10 3200 DN100 ACT-BH 3200
2914 1050 866 400 10 3600 DN100 ACT-BH 3600
3420 1250 1130 537 10 4400 DN100 ACT-BH 4400
3365 1310 1130 624 10 5000 DN150 ACT-BH 5000
3075 1410 1230 754 10 6300 DN150 ACT-BH 6300
3369 1575 1430 845 10 7200 DN150 ACT-BH 7200
3369 1575 1430 1009 10 8800 DN150 ACT-BH 8800
3863 1650 1430 1148 10 10800 DN200 ACT-BH 10800