برنامه نمایشگاه ها

لیست نمایشگاه استان تهران ( کمپرسور بهسان ) سال 96 
ردیف عنوان نمایشگاه  تاریخ برگزاری 
1 نمایشگاه صنعت تهران  مهر ماه 17-14
2 نمایشگاه خودرو تهران  آبان ماه 25-22
3 نمایشگاه فراورده های لبنی و فولاد تهران  آذر ماه 16-13
4 نمایشگاه چاپ و بسته بندی  آذر ماه 27-24