برنامه نمایشگاه ها

لیست کامل تمامی نمایشگاه های استان تهران و شهرستان ها 
لیست نمایشگاه استان تهران ( کمپرسور بهسان ) سال 96 
ردیف عنوان نمایشگاه  تاریخ برگزاری 
1 نمایشگاه صنعت یزد  7الی1آذر ماه
2 نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 22 الی 25 آذر ماه
3 نمایشگاه صنعتی اصفهان 29 آذر الی 2 دی
4 نمایشگاه صنعت شیراز 12 الی 15 دی