دعوت به همکاری مجموعه هواپویان بهسان ایرانیان

مجموعه هواپویان بهسان ایرانیان به عنوان یک شركت معتبر صنعتی، در راستای توسعه منابع نیروی انسانی خود، اقدام به جذب نیروهای کار آزموده از طریق فراخوان اینترنتی می‌نماید.

از این رو، لطفا مشخصات و سوابق حرفه‌ای و تحصیلی خود را در فرم زیر تكمیل و ارسال نمایید.

در جذب افراد، اولویت با دارندگان شرایط تسلط به زبان انگلیسی، تسلط به نرم‌افزارهای كامپیوتری، دارندگان سابقه كار مفید و موثر و دارندگان مدارک تحصیلی معتبر خواهد بود.
لازم به ذكر است با توجه به چارت سازمانی شركت، جذب افراد در سطوح سرپرستی و مدیریتی ، با توجه به شرایط و ویژگی‌های زیر صورت می پذیرد:

  • دارا بودن دانش كافی و به روز در زمینه تخصصی مورد نظر
  • توانایی در رهبری و هدایت افراد
  • تسلط به امور برنامه ریزی و كنترل مدیریتی
  • مسلط به نرم افزارهای تخصصی مربوطه
  • دارای تجربه مفید و موثر مدیریتی در زمینه شغلی مورد نظر