چرا کیفیت هوای فشرده مهم است؟

یکی از مسائل مهم و اصلی در صنعت هوای فشرده، بحث کیفیت هوای فشرده است.

موارد مختلفی روی کیفیت هوای فشرده تاثیر گذار هستند.

هوای تمییز و باکیفیت باید عاری از موارد زیر باشد:

  • رطوبت
  • روغن
  • ذرات معلق و گرد و غبار در هوای خروجی
  • بوی نامطبوع
  • میکروب و میکروارگانیسم ها

اولین مورد، رطوبت موجود در هوا است که می تواند اثرات مخربی روی سیستم و تجهیزات تولید هوای فشرده داشته باشد. در نتیجه مدیرانِ صنایع جهت کاهش این هزینه ها، از سیستم های خشک کننده هوای فشرده (Air Dryer) استفاده می کنند.

عمده ترین اثرات مخرب رطوبت در سیستم هوای فشرده

  • ایجاد رسوب و خوردگی در خطوط لوله و تجهیزات هوای فشرده
  • افزایش هزینه‌های تعمیرات قطعات و تجهیزات پنوماتیکی
  • ایجاد خطا در اندازه گیری تجهیزات ابزار دقیق
  • کاهش کیفیت محصولات در صنایعی که که تولیدات آنها وابسته به تجهیزات هوای فشرده است.
درایر تبریدی